Parkinson symptomen

Motorische symptomen:


Eerste symptomen zijn meestal motorisch.

Klachten beginnen unilateraal maar kunnen later ook aan de andere zijde optreden.

Onderscheid tussen tremordominant type waarbij een (rust)tremor op de voorgrond staat, en postural imbalance and gait disorder type waarbij houdings-, balans- en loopstoornissen op de voorgrond staan.


Symptomen later stadium: autonome functiestoornissen en cognitieve veranderingen.

Tijdens het verloop van de ziekte worden ook andere dan de dopaminerge neuronen aangetast, waardoor gebrek aan andere transmitters als serotonine, adrenaline en acetylcholine.


Autonome dysfunctie


Cognitieve veranderingen


Zie voor hulpmiddel van registratie behandeling: medicatie effect bij Parkinson (152).

tremor

“masker” gelaat

armen stijf bij de elleboog en pols  

tremor

korte schuifelende stapjes

stijfheid

gebogen rug

Verminderde zwaai beweging van de armen bij het lopen

lichte flexie van de heup en knieen,

FTO M. v.d. Brand / L. Bollen 09-2019


NHG standaard - Parkinson

YouTube film - 10 tips voor goede parkinson zorg en goede tips

Parkinsoninzorg.nl - Tools, richtlijnen voor V&V

Parkinsonnet.nl - Richtlijnen, zoekmachine en kwaliteitsorgaan.

Parkinsontv.nl - Video uitzendingen over parkinson

Website Parkinson Archipelzorggroep - Informatie over Parkinson van Archipel

KNGF-richtlijn - Ziekte van Parkinson (pag.10)

Naslagwerk en bronvermelding:

*

pagina 141

index | tr.neurologicus | Parkinson | * Parkinson symptomen | * Parkinson anatomie | * classificatie Parkinson | * onvoldoende effect behandeling | * wearing off fenomeen | * peak dose dyskinesieen |

* onvoorspelbare respons fluctuaties | * dementie en psychose | * depressie en Parkinson | * overmatig speekselvloed | * bijwerkingen van medicatie | * medicatie effect bij Parkinson

depressie en Parkinson | overmatig speekselvloed | bijwerkingen van medicatie


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w