Gabapentine

Nortriptyline

Carbamazepine

1 dd 10-25mg, max. 100mg/dag. Zie lab onderzoek (624).


Start 2 dd 100mg, individueel ophogen tot max. 3-4 dd 200mg. Clcr 10-30ml/min: wees extra alert op bijwerkingen, doseer evt op geleide van spiegelbepaling. Alleen bij trigeminus neuralgie. Zie lab onderzoek (617). Zie ook reden van voorschrijven melden op recept (552).

Start 100mg ‘s avonds of 100-300mg 3x per dag, daarna zo mogelijk elke week ophogen met 100mg 3x per dag, onderhoudsdosering 300-600mg 3x per dag, max 1800-3600mg/dag.

Clcr 50-80ml/min: 600-2400mg per dag.

Clcr 30-50ml/min: 300-1200mg per dag.

Clcr 10-30ml/min: 150-600mg per dag.

Neuropatische pijn

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Paroxismaal karakterGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Chronisch en paroxismaal karakterGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Chronisch karakterOncoline - Richtlijnen voor de oncologische zorg onder verantwoordelijkheid van de meest relevante beroeps- of wetenschappelijke vereniging ontwikkeld, meestal volgens de evidence based methodiek.

Pallialine Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.

Verenso richtlijnen pijn Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen.

Naslagwerk en bronvermelding:

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

pagina 138

index | tr.neurologicus | pijn nociceptief | pijn neuropatisch | epilepsie | CVA (circulatorius) | Parkinson | dementie | START-STOPP criteria


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND