Gabapentine

Nortriptyline

Carbamazepine

1 dd 10-25mg, max. 100mg/dag. Zie lab onderzoek (624).


Start 2 dd 100mg, individueel ophogen tot max. 3-4 dd 200mg. Clcr 10-30ml/min: wees extra alert op bijwerkingen, doseer evt op geleide van spiegelbepaling. Alleen bij trigeminus neuralgie. Zie lab onderzoek (617). Zie ook reden van voorschrijven melden op recept (552).

Start 100mg ‘s avonds of 100-300mg 3x per dag, daarna zo mogelijk elke week ophogen met 100mg 3x per dag, onderhoudsdosering 300-600mg 3x per dag, max 1800-3600mg/dag.

Clcr 50-80ml/min: 600-2400mg per dag.

Clcr 30-50ml/min: 300-1200mg per dag.

Clcr 10-30ml/min: 150-600mg per dag.

Neuropatische pijn

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Paroxismaal karakterGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Chronisch en paroxismaal karakterGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Chronisch karakterpagina 137

index | tr.neurologicus | pijn nociceptief | pijn neuropatisch | epilepsie | CVA | Parkinson | dementie | START-STOPP criteria

Naslagwerk en bronvermelding:


*

Verenso richtlijnen pijn Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen.

Oncoline - Richtlijnen voor de oncologische zorg onder verantwoordelijkheid van de meest relevante beroeps- of wetenschappelijke vereniging ontwikkeld, meestal volgens de evidence based methodiek.

Pallialine Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.


Formularium - equivalentdoseringen van opioïden (510).

Formularium - mengen van medicatie (505).


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w