Benigne prostaathyperplasie BPH

FTO  F. Koops / L. Bollen 03-2020


1 dd 0,4mg ’s morgens.  Indien patiënt last heeft van orthostatische hypotensie, dan in de avond geven voor het slapen gaan. Capsule mag open worden gemaakt, korrels wel heel innemen. Contra-indicaties: Ernstige leverinsufficiëntie en orthostatische hypotensie. Alfablokker stoppen na 6 mnd, bij recidief klachten hervatten.


Tamsulosine

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

AlfablokkersNaslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Mictieklachten bij mannen

Advies alfablokker:

continueer de alfablokker gedurende drie tot zes maanden, waarna de medicatie op proef gestopt wordt. Indien de klachten daarna recidiveren, kan de medicatie opnieuw voor drie tot zes maanden worden voorgeschreven.

Stop de medicatie en overweeg verwijzing. In de tweede lijn zou, bij patiënten met een fors vergrote prostaat, de combinatie van een alfablokker met een 5-alfa-reductaseremmer overwogen kunnen worden. Deze combinatiebehandeling heeft een zeer beperkt effect op actuele klachten (vergeleken met alfablokker monobehandeling), maar richt zich vooral op het voorkomen van progressie van klachten.


Benigne prostaat hypertrofie


We weten vaak niet of er sprake is van BPH (mannen met klachten hebben vaak geen prostaathypertrofie, mannen met prostaathypertrofie ervaren niet altijd klachten).

De klachten zijn multifactorieel bepaald, wat vraagt om een functionele aanpak en niet zozeer een orgaan specifieke aanpak.


Wanneer niet medicamenteuze adviezen, zie ook pagina mictieklachten (=LUTS) (122) onvoldoende effect hebben en/of als de patiënt veel hinder van klachten ervaart kan een medicamenteuze behandeling met een alfablokker overwogen worden.


Alfablokker:

Overige medicatie:


5-alfa-reductaseremmers:


Anticholinergica:

Begrippen:

pagina 123

index | urogenitalis | urineweg infect. inleiding | urineweg infect. behandeling | mictieklachten bij mannen | BPH | urge incontinentie | acute blaasretentie | incontinentie bij vrouwen | vaginale klachten | blaaskatheters | START-STOPP criteria


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND