Mictieklachten bij mannen kunnen worden veroorzaakt door specifieke oorzaken en klachten kunnen worden veroorzaakt die niet direct terug te leiden zijn tot (orgaan) specifieke oorzaken aspecifieke mictieklachten.


Het is altijd nodig om specifieke oorzaken van mictieklachten uit te sluiten


Specifieke oorzaken:


Als specifieke oorzaken zijn uitgesloten en dus aspecifieke oorzaken het meest waarschijnlijk zijn, is het belangrijk na te gaan waar de patiënt de meeste hinder van ondervindt.


Het is belangrijk na te gaan waar de patiënt de meeste hinder van ondervindt.

Behandeling van aspecifieke oorzaken:

Algemene adviezen en niet medicamenteuze behandeling:

- 1/3e spontane verbetering, 1/3e onveranderd, 1/3e toename klachten

- Lichaamsbeweging

- Adequate vocht- en vezelinname bij obstipatie

- Vochtinname (in de avond) beperken (soms)

- Bekkenbodemoefeningen en uitstellen van de mictie

- Bekkenbodemfysiotherapie

- Opvangmaterialen (met preventie vochtletsel)


Indien dit onvoldoende resultaat heeft of patiënt veel last heeft van zijn klachten dan kan men medicamenteuze behandeling overwegen, doe dit op basis van de voornaamste klacht:
Mictieklachten = Lower urinary tract symptoms (LUTS)

M. Ross / L. Bollen 02-2020


Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Incontinetie voor urine bij vrouwen

NHG standaard - Mictieklachten bij mannen

Platform ouderenzorg V&VN - Richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen (pdf)

Nederlandse Vereniging voor Urologie - Diagnostiek en behandeling van LUTS/BPH (pdf)

De interne sfincter = een onwillekeurige sfincter ligt in het gladde spierweefsel van de m.detrusor vesicae.
Functie 1: Voorkomen van retrograde ejaculatie.
Functie 2: Blaashals afsluiten voor urine.  


De externe sfincter.

Anatomie

Fysiologie

Tijdens de blaasvulling:


Tijdens mictie:


blaaswand

ureter

urethra

blaaswand

bekkenbodem

sfincter spieren

Begrippen:

pagina 122

index | urogenitalis | urineweg infect. inleiding | urineweg infect. behandeling | mictieklachten bij mannen | BPH | urge incontinentie | acute blaasretentie | incontinentie bij vrouwen | vaginale klachten | blaaskatheters | START-STOPP criteria


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND