Nitrofurantoïne


Retard vorm (= Furabid) 2 dd 100mg gedurende 5 dagen of in drankvorm; 4 dd 50mg. Clcr < 40ml/min : niet toedienen. Zie ook advies bij voorschrijven.

Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.

Urineweginfecties behandelingProfylaxe bij recidiverende uwi

Nitrofurantoine


1 dd 50mg gedurende 12 maanden en dan opnieuw behandeling heroverwegen. Clcr < 60ml/min: niet toedienen. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.

Estriol (Synapauze E3™)

1 dd 0,5mg ovule of tablet 1-2mg gedurende 2 weken. Daarna 2 x per week gedurende 4-12 weken. Alleen wanneer ovule niet mogelijk is: 1-2mg 1dd. Bij aanvang en onderhoud laagst effectieve dosis, zo kort mogelijk. Zie ook START criteria (130) en het hoofdstuk vaginale klachten (127).

Opsporen en behandelen van oorzakelijke factorenCranberry

2 dd 1 capsule 500mg.

Ciprofloxacine

2 dd 500mg gedurende 7-10 dagen voor vrouwen en minimaal 14 dagen voor mannen. Clcr 10-30ml/min: 1 dd 500mg.

Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.

Cotrimoxazol

2 dd 960mg gedurende 10 dagen, Clcr 15-30 ml/min: dosering halveren, Clcr < 15ml/min: niet toedienen.

Niet in combinatie met coumarines en methotrexaat gebruiken.


Amoxicilline + Clavulaanzuur

3 dd 625mg, 7 dagen. Clcr 10-30ml/min 2 dd 625mg 7 dagen. Veel resistentie, daarom alleen geven na een urine kweek met resistentie bepaling.

Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.

Fosfomycine


Oraal: eenmalig 3 g. De inhoud van het zakje oplossen in een glas water en direct op een lege maag (2-3 uur na de maaltijd) innemen, bij voorkeur voor het naar bed gaan en na de blaas te hebben geledigd, tenzij incontinent (dan kan het op elk moment worden gegeven).

Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.

Trimetoprim

1 dd ’s avonds gedurende 3 dagen, bij voorkeur voor de nacht, tenzij incontinent. Mag niet worden gemalen en er is geen drankvorm.

Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.

Ciprofloxacine

2 dd 500mg gedurende 3 dagen. Clcr 10-30ml/min: 1 dd 500mg.

Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.

3e keus


Beleid:


Profylaxe medicatie; zie hier onder:

klik hier bij voorschrijven

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

4e keus


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

2e keus


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Behandeling medicamenteus bij verpleeghuis populatie ZONDER weefsel invasie: Bij vrouwen zonder koorts of algeheel ziek zijn.

1e keus

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Behandeling medicamenteus bij verpleeghuis populatie MET weefsel invasie: Bij vrouwen met koorts of algeheel ziek zijn en altijd bij mannen i.v.m. een grotere kans op prostatitis.

1e keus

2e keus


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

2e keus


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

FTO 09-2019


Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

pagina 121

index | urogenitalis | urineweg infect. inleiding | urineweg infect. behandeling | mictieklachten bij mannen | BPH | urge incontinentie | acute blaasretentie | incontinentie bij vrouwen | vaginale klachten | blaaskatheters | START-STOPP criteria

Begrippen:

Verenso richtlijnen - Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen

NHG standaard - Urineweginfecties


Naslagwerk en bronvermelding:


*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w