FTO  Y. Hartsteen / L. Bollen 03-2020


Behandeling van dehydratie:


Orale rehydratie heeft de voorkeur, indien mogelijk.


Enteraal: via sonde kraanwater of orale rehydratievloeistof (ORS) met natriumconcentraties van 30 of 60 mmol/L (bij tekort water en zout, bijv bij ernstige diarree).


Intraveneus in het ziekenhuis overwegen bij ernstige hypertone of hypotone dehydratie (resp. watertekort en zouttekort) met bewustzijnsverlies. Dit geldt ook voor erg hoge of erg lage serumnatriumgehaltes (boven 155 mmol/L en onder 125 mmol/L).


Hypodermoclyse is een patiëntvriendelijke, eenvoudige, doelmatige en veilige methode om in de geriatrie een (dreigende) lichte tot matige dehydratie te behandelen.


Hypodermoclyse uitvoering: zie deze pagina in het formularium (113).Preventie van dehydratie:

pagina 112

index | dehydratie | oorzaken dehydratie | anamnese, lich.en lab.onderzoek | preventie en behandeling | hypodermoclyse uitvoering | infusievloeistoffen en orale behandelingen

Oncoline - richtlijn dehydratieNaslagwerk en bronvermelding:*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w