Bij een snel ontstaan gewichtsverlies van >3 % van het lichaamsgewicht of meer dan 1 kg/dag moet je altijd aan uitdroging denken. Droge tong en aanwezige lengte groeven in de tong zijn redelijke gevoelige tekenen voor dehydratie.


 Symptoom of teken

Tekort aan lichaamswater

Tekort aan lichaamswater en zout

ANAMNESE:

Recent gewichtsverlies van >3 % Verminderde waterinname Verhoogd waterverlies ( koorts, tachypnoe, warmte)

Recent gewichtsverlies van >3%. Braken, diarree, diureticagebruik, diabetes en bloeding.

LICHAMELIJK ONDERZOEK:


Droge tong

+

+

Lengtegroeven in de tong

+

+

Droge mondslijmvliezen

+

+

Spierzwakte bovenlichaam

+

+

Verwardheid

+

+

Spraakproblemen

+

+

Ingezonken ogen

+

+

Bloeddruk

normaal of verlaagd

duidelijk verlaagd

Pols

normaal of verhoogd

duidelijk verhoogd

Gewichtsverlies

> 1kg/dag

> 1 kg/dag

LABORATORIUM ONDERZOEK:


Serum creatinine

verhoogd

verhoogd

Serum ureum

verhoogd

duidelijk verhoogd

Serum natrium

verhoogd

normaal of verlaagd

Urineproductie

verlaagd

verhoogd, normaal of verlaagd

Anamnese, lichamelijk en laboratorium onderzoek

FTO  Y. Hartsteen / L. Bollen 03-2020


Oncoline - richtlijn dehydratieNaslagwerk en bronvermelding:*

pagina 111

index | dehydratie | oorzaken dehydratie | anamnese, lich. en lab.onderzoek | preventie en behandeling | hypodermoclyse uitvoering | infusievloeistoffen en orale behandelingen


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w