Loperamide

Acuut: 2 capsules ineens daarna elke 2 uur tot diarree stopt. Max. 16mg.dd. Bij chronische diarree 2-12mg dd.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stoppend middelDiarree

NHG standaard - Misselijkheid en Braken bij gastro-enteritis

Huisarts & Wetenschap - Misselijkheid en braken

NHG standaard - Maagklachten


Naslagwerk en bronvermelding:


NHG standaard - Obstipatie

Farmacotherapeutisch kompas - misselijkheid en braken

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

Orale rehydratievloeistof (ORS)

ORS bij diarree tot 300 ml na elke waterdunne diarree. Let op dat de juiste verdunning wordt toegepast! Een te hoge concentratie kan ernstige intoxicaties veroorzaken.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Zout en vocht aanvullen bij dehydratie:Deze medicatie zit in de werkvoorraad

pagina 093

index | tr.digestivus | peptische aandoeningen | misselijkheid en braken | obstipatie | diarree | levercirose | hemorroïden (huid/wond) | typen van ontlasting | START-STOPP criteria


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND