3 dd 10mg, maximaal 30mg per dag.

3 dd 10mg, maximaal 30mg per dag en maximaal 5 dagen gebruiken. Clcr.10-50ml/min dosering halveren.

2 dd 1-2 mg p.o./Buccaal (druppelvloeistof) of 2 dd 0,5 mg s.c. of i.v. of 1-2 mg/24 uur s.c. of i.v.Stap 1 Niet medicamenteuze behandeling en diëtiek

- Een lege maag verergert misselijkheid.

- Tekort aan vocht verergerd misselijkheid.

- Gemberthee/capsules.Stap 2 Medicamenteuze behandeling

- Start met een dopamine-antagonist.

 Contra-indicatie: hallucinaties en/of delier.

- Bij hallucinaties of delier starten met haloperidol.
Domperidon

Metoclopramide

Haloperidol

FTO 05-2019


Misselijkheid:

Onaangenaam gevoel in de buik. De functie van de maag neemt af: de motiliteit wordt trager, de maagzuursecretie vermindert, de speekselvorming neemt toe.


Braken:

Krachtig uitstoten van de maaginhoud via de mond. Het braakcentrum ontvangt informatie vanuit de cortex cerebri via de nucleus tractus solitarius (maagdarmkanaal).


Misselijkheid en braken als bijwerking van medicatie

Bijwerking misselijkheid en braken: vaak (1-10%) of zeer vaak (>10%) van de meest gebruikte medicatie in verpleeghuizen.

- Omeprazol, pantoprazol en esomeprazol

- Acetylsalicylzuur

- Macrogol

- Metoprolol

- Diclofenac


Misselijkheid en braken


Stappenplan behandeling misselijkheid en braken

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Werking op motiliteit van het proximale deel van het maagdarmkanaal (NIET geschikt voor Parkinson en Lew Body dementie patiënten)Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Werking op motiliteit van het proximale deel van het maagdarmkanaalGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Werking anti-dopaminerg (NIET geschikt voor Parkinson en Lew Body dementie patiënten)NHG standaard - Misselijkheid en Braken bij gastro-enteritis

Huisarts & Wetenschap - Misselijkheid en braken

NHG standaard - Maagklachten

NHG standaard - Obstipatie

Naslagwerk en bronvermelding:


Formularium - Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (393)

Farmacotherapeutisch kompas - misselijkheid en braken

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad

pagina 091

index | tr.digestivus | peptische aandoeningen | misselijkheid en braken | obstipatie | diarree | levercirose | hemorroïden (huid/wond) | typen van ontlasting | START-STOPP criteria


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND