pagina 083

index | tr.respiratorius | astma | COPD | exacerbatie COPD | lage luchtweginfecties (pneumonie) | COVID-19 | influenza | tabel sympt. virale infect./hooikoorts | START-STOPP criteria

START - criteria

  • Inhalatie van bèta-2 -agonist of parasympaticolyticum bij lichte tot matige astma of COPD.
  • Proefbehandeling met Inhalatiecorticosteroïd (ICS) bij COPD in geval van frequente exacerbaties (2 of meer per jaar) ondanks behandeling met langwerkende luchtwegverwijder. N.B. Evalueer na jaar en stop ICS als aantal exacerbaties niet afneemt.
  • Continue zuurstoftherapie bij chronisch respiratoir falen (d.w.z. pO2 < 8,0 kPa of 60 mmHg of SaO2 < 89%).

STOPP - criteria

STOPP G1 theofylline als monotherapie bij COPD (veiliger en effectiever alternatieven beschikbaar; risico op bijwerkingen als gevolg van nauwe therapeutische breedte).

STOPP G3 inhalatie parasympaticolytica, zoals ipratropium en tiotropium, bij onbehandeld nauw kamerhoek glaucoom of blaasledigingsproblemen (kan glaucoom verergeren en urineretentie geven).

STOPP G4 benzodiazepinen bij acute of chronische respiratoire insufficiëntie (pO2 < 8,0 kPa/60 mmHg en/of pCO2 > 6,5 kPa/50 mmHg (verhoogd risico op verergering van respiratoire insufficiëntie).


START - STOPP criteria tr.respiratorius


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND