Achtergrond informatie lage luchtweginfecties (pneumonie)

Statistiek


Diagnostiek bij een pneumonie

Alarmsymptomen bij ouderen:

Waarschijnlijkheidsdiagnose pneumonie:

patiënten met acuut hoesten én:


Andere risicofactoren voor een gecompliceerd beloop:

Bron: NHG standaard - acuut hoesten (aangepast voor ouderen in het verpleeghuis)

Verenso - Lage luchtweginfecties


Naslagwerk en bronvermelding:

Verenso - Lage luchtweginfecties

NHG standaard - Acuut hoesten

NHG standaard - Astma bij volwassenen

NHG standaard - COPD


Formularium - COVID-19 (078)

Formularium - START-STOPP criteria tractus respiratorius (083)

Ephor / Expertisecentrum PHarmacotherapie bij OudeRen - Ephor is er voor te zorgen dat de oude patiënt beter farmacotherapeutisch wordt behandeld.

FTO V. Baránova 01-2020


pagina 076

index | tr.respiratorius | lage luchtweginfectie (pneumonie) | * ingangsklacht “acuut hoesten” | * ingangsklacht “koorts en/of delier” | * achtergrond informatie


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND