FTO 11-2018


Exacerbatie COPD

stappenplan exacerbatie COPD

Bij een FEV1 ≥ 50%, geen antibioticum geïndiceerd behalve bij:

Klinische infectie verschijnselen (temperatuur >38°C, algemeen ziek zijn) in combinatie met onvoldoende verbetering na 2-4 dagen; bij twijfel een CRP laten prikken (CRP< 20 geen indicatie, CRP 20-100 afhankelijk van het klinisch beeld, CRP >100 wel een indicatie).

Bij een FEV1 30-50%, antibioticum geïndiceerd bij klinische infectie verschijnselen (temperatuur >38°C, algemeen ziek zijn); CRP prikken is niet geïndiceerd.

Controleer of er een indicatie is voor antibiotica.

Bij een FEV1 <30%, antibioticum geïndiceerd (onfhankelijk van het klinisch beeld); CRP prikken is niet geïndiceerd.

Geef prednison 1x daags 40mg voor 5 dagen of 1x daags 30mg voor 7 dagen, afhankelijk van controle verlengen tot maximaal 14 dagen. (of dexamethason als prednison niet kan worden ingenomen).


Geef zuurstof therapie:

LET OP: Perifere saturatiemeting is minder betrouwbaar of soms onmogelijk bij een SpO2 < 80%, met name bij een donker gepigmenteerde huid, slechte doorbloeding door hypotensie of een koude omgeving, hartfalen of aritmie en ten slotte door nagellak, kunstnagels en vuil.

Geef zo nodig antibiotica: amoxicilline + clavulaanzuur. Kies ceftriaxon als oraal niets kan worden ingenomen.


Vernevel met bèta-2 sympathicomimeticum / muscarine antagonist: (ipratropium / salbutamol).

Bron: NHG standaard COPD

Amoxicilline + Clavulaanzuur

3 dd 625mg, 7 dagen. Clcr 10-30ml/min 2 dd 625mg + 1 dd 500mg amoxiciline (zonder clav.) voor 7 dagen. Zie ook: dosering bij nierfunctie stoornissen. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.

Ceftriaxon + lidocaïne

1 dd 1000mg, LET OP! Altijd oplossen in 3,5ml lidocaïne 1%, zodat een totaal oplossing van 3,8ml wordt verkregen. Diep intra-musculair in een grote spier toedienen.

Indien mogelijk, switch dan naar oraal; amoxicilline + calvulaanzuur.

1 dd 30mg gedurende 7 dagen, eventueel verlengen tot 14 dagen. Afbouwen stootkuur is niet nodig. Controle glucosespiegel nuchter en bij DM vaker glucosespiegels. Zie lab onderzoek. Denk aan maagbescherming bij gelijktijdig gebruik van acetysalicylzuur of een NSAID. Zie lab onderzoek (606)


8mg i.m. (= 2 ampullen 4mg/ml) dagelijks tot prednisolon kan worden ingenomen. Oraal is 1 mg dexamethason = 6.25 mg prednisolon.


Prednisolon

Dexamethason

Ipratropium + salbutamol

3-4 dd 1 - flacon (2,5 ml = 500 mcg ipratropium + 2,5 mg salbutamol).

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

AntibioticaGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Luchtwegverwijder
Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

CorticosteroïdenPantoprazol

20mg onderhoudsdosering bij profylaxe ulcus en erosies acetysalicyl gebruik. Kiezen als het niet moet worden gemalen.


Esomeprazol

20mg onderhoudsdosering bij profylaxe ulcus en erosies acetysalicyl gebruik. Kiezen als het moet worden gemalen. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Maagbeschermer (bij corticosteroïden gebruik)LET OP! 2) Bij het geven van een kleine dosis morfine 2,5mg (=0,25ml) via een venflon naaldje, blijft een substantiële hoeveelheid achter in de ruimte van de venflonnaald. Van de 0,25ml blijft (alleen) bij de eerste gift 0,22ml in de venflon achter en komt dus maar 0,03ml (=0,3mg) subcutaan. Dit is op te lossen door eerste gift altijd hoger te doseren (bijvoorbeeld 5mg = 0,5ml) er komt dan 0,28ml (=2,8mg) subcutaan.

Morfine


Dyspneu 2,5-5mg 6dd i.m of s.c. Bij nierfunctiestoornis kan actieve metaboliet stapelen. Denk aan toevoegen Movicolon of lactulose!Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

OpiatenLET OP! 1) Altijd voorschrijven in milliliters in Medimo! Zie hier de afspraken die we gemaakt hebben in de vakgroep.

Geef zo nodig: morfine

Achtergrond informatie morfinegebruik bij dyspneu:

Onderzoek laat zien dat het gebruik van oraal of parenteraal morfine en codeïne een effect heeft op dyspnoe. Naar het effect van andere opioïden, zoals fentanyl, oxycodon en hydromorfon, is te weinig onderzoek verricht. Er kunnen geen uitspraken gedaan worden over de effectiviteit. Verneveling van morfine of furosemide is niet effectief.

Met morfine kan gestart worden wanneer luchtwegmedicatie (zoals luchtwegverwijders en corticosteroïden voorgeschreven in adequate doseringen) geen verlichting van de kortademigheid meer geeft en zo mogelijk comorbiditeit (bijv. hartfalen) als oorzaak van de kortademigheid is uitgesloten en/of behandeld.

De luchtwegmedicatie wordt daarbij gecontinueerd. Proportioneel toegediende opioïden geven geen versnelling van het overlijden bij mensen met ernstig COPD! Terughoudendheid bij het starten van morfine is dan ook niet nodig en leidt enkel tot een sterke verslechtering van de kwaliteit van leven door de ervaren ernstige kortademigheid. Er dient gelet te worden op eventuele bijwerkingen en deze behoren adequaat behandeld te worden.

Lactulose

Macrogol (Movicolon™)


1-2 dd 15-30 ml (dag 1-3 30ml), werkzaam na 1-2 dagen. (Nadeel: het plakt en heeft geen voorkeur bij diabeten).

1-2 sachets dd, werkzaam na 1-2 dagen. (Nadeel; veel patiënten vinden de oplossing vies smaken, dit kan voorkomen worden door de oplossing met siroop op smaak te brengen).

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Toevoegen bij opiaten om obstipatie te voorkomenDeze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

Bron: Oncoline (zie het hoofdstuk dyspneu)

NHG standaard - Acuut hoesten

NHG standaard - Astma bij volwassenen

NHG standaard - COPD

Naslagwerk en bronvermelding:

Formularium - START-STOPP criteria tractus respiratorius (083)

Ephor / Expertisecentrum PHarmacotherapie bij OudeRen - Ephor is er voor te zorgen dat de oude patiënt beter farmacotherapeutisch wordt behandeld.

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

pagina 072

index | tr.respiratorius | astma | COPD | exacerbatie COPD | lage luchtweginfecties (pneumonie) | COVID-19 | influenza | START-STOPP criteria

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w