Niet ernstige bloeding:

Dosis overslaan, bij INR 4-8 al zo nodig 1-2 mg (= 0,1-0,2 ml) vit K geven + nieuwe INR controle z.s.m. / binnen 1 dag. 1ml = 20 druppels


Ernstige bloeding:

Overleg insturen ziekenhuis, dosis overslaan, 5-10 mg vit K (= 0,5-1,0 ml) + nieuwe INR controle  z.s.m. / binnen 1 dag.


Antibiotica en antimyotica gebruik bij antistolling:

Bij meerdaags antibioticagebruik dient men de INR zowel na 3 als na 7 dagen te controleren en op basis hiervan de dosering te bepalen. Co-trimoxazol en miconazol (zowel orale, vaginale als cutane preparaten) moeten zo mogelijk worden vermeden!

INR 5-6

INR 6-8

INR >8

1 dag overslaan dosis 5-10% omlaag + nieuwe INR controle binnen 1 week.

2 dagen overslaan dosis 10% omlaag + nieuwe INR controle binnen 1 week.

2 dagen overslaan dosis 20% omlaag en 3 mg vitamine K (=0,3ml) + nieuwe INR controle binnen 4 dagen.

1ste intensiteitsgroep:

2ste intensiteitsgroep:

streefgebied van 2.0 - 3.0 INR

streefgebied van 2.5 - 3.5 INR

Verhoogde INR, zonder bloeding (of met zeer kleine bloeding):

Twee intensiteitsgroepen naar risico op trombose:

Zie verder ook nog in het formularium: antistollingbeleid rond ingrepen (053).

Fytomenadion (=Vitamine K)

Zie de tekst hierboven voor de doseringen.Antidotum voor cumarinederivaten


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Antidotum voor cumarinederivaten

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

NHG standaard - Beroerte

NHG standaard - Atriumfibrilleren

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen.

Ephor / Expertisecentrum PHarmacotherapie bij OudeRen - Ephor is er voor te zorgen dat de oude patiënt beter farmacotherapeutisch wordt behandeld. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Trombose Dienst Eindhoven - informatie over antistolling.

Naslagwerk en bronvermelding:

Hetcat.nl Centrum Antistolling & Trombosezorg - informatie over antistolling.

Trombosebeen.nl - patiënten informatie.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management zonder hart- en vaatziekten (016)

Formularium - Cardiovasculair Risico Management met hart- en vaatziekten (017)

Formularium - Antistolling bij atriumfibrilleren (050)

Formularium - Switch tussen VKA ←→ DOAC (505)

Formularium - Instellen VKA (504)

pagina 055

index | antistolling | atriumfibrilleren | hartfalen, myocardinf. & coronaire hz | CVA (circulatorius) | antistolling rond ingrepen | DVT & longembolie | antidotum cumarinederivaten | START - STOPP criteriaEXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND