Dalteparine

5000IE s.c. per dag gedurende 6 weken.

Plan van aanpak antistolling rond ingrepen

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Preventie na bekken of heup OKStappenplan:

Bij tandheelkundige ingrepen geldt over het algemeen dat antistolling NIET gestopt hoeft te worden.

Bij gebruik van VKA’s dient de INR wel kleiner te zijn dan 3,5.

Voor DOAC’s geldt de laatste dosering is minimaal 3 uur voor de ingreep ingenomen.

Zie ACTA richtlijn (pdf).


Algemeen peri operatief beleid bij antistolling:

1. VKA (vitamine K antagonisten)

2. DOAC’s (directe orale coagulantia)

3. TAR (trombocytenaggregatie remmers)


Algemeen beleid bij bloedingen bij antistolling:

RichtlijnendatabaseL. Bollen  01-2020


Bron: Richtlijnendatabase.nl


Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

pagina 053

index | antistolling | atriumfibrilleren | hartfalen, myocardinf. & coronaire hz | CVA (neurologicus) | antistolling rond ingrepen | DVT & longembolie | antidotum cumarinederivaten | START - STOPP criteria

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

NHG standaard - Beroerte

Federatie van Nederlandse trombosediensten; doseren van een VKA - Handelwijze bij INR onder en boven de therpeutische ranges (PDF)

Hetcat.nl Centrum Antistolling & Trombosezorg - Informatie over antistolling.

Trombosebeen.nl - Patiënten informatie.

Trombose Dienst Eindhoven - informatie over antistolling.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (017)

Formularium - Antistolling bij atriumfibrilleren (050)

Formularium - Switch tussen VKA ←→ DOAC (505)

Formularium - Instellen VKA (504)


*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w