Clopidogrel

1 dd 75mg (geen maagbeschermer nodig)

Acetylsalicylzuur

1 dd 80mg (Voor direct effect: oplaaddosis 160mg). Denk aan maagbeschermer: indien ouder dan 80 jaar of bij risicofactoren en ouder dan 70 jaar.


Antistolling bij hartfalen, myocardinfarct en coronaire hartziekten

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Plan van aanpak antistolling bij hartfalen, myocardinfarct en coronaire hartziekten

1e keus: acetylsalicylzuur

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

2e keus: clopidogrel

Pantoprazol

Start 20 - 40mg, na 6 weken 20mg onderhoudsdosering. 20mg bij profylaxe ulcus en erosies tgv NSAID gebruik.


Esomeprazol

Start 20 - 40mg, na 6 weken 20mg onderhoudsdosering. 20mg bij profylaxe ulcus en erosies tgv NSAID gebruik. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.Bij NIET malen van medicatie

Bij WEL malen van medicatie

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Protonpompremmers

Lansoprazol

Start 15-30mg, 1x daags. 15mg bij profylaxe ulcus en erosies tgv NSAID gebruik.

Stappenplan keuze maagbeschermer

Kies pantoprazol

Kies esomeprazol = duurder middel

Bij gebruik van clopidogrel, kies lansoprazol

Bij gebruik van hogere doseringen dan 20mg/ dag moet men bij het staken van de medicatie dit afbouwen met 20mg/dag, bij hoog risico op rebound, eventueel 20mg om de dag afbouwen.

Bij voorkeur niet gelijktijdig innemen, heeft mogelijk een verminderde werking van clopidogrel.

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

pagina 051

index | antistolling | atriumfibrilleren | hartfalen, myocardinf. & coronaire hz | CVA (neurologicus) | antistolling rond ingrepen | DVT & longembolie | antidotum cumarinederivaten | START - STOPP criteria


Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

NHG standaard - Atriumfibrilleren

Federatie van Nederlandse trombosediensten; doseren van een VKA - Handelwijze bij INR onder en boven de therpeutische ranges (PDF)

Hetcat.nl Centrum Antistolling & Trombosezorg - Informatie over antistolling.

Trombosebeen.nl - Patiënten informatie.

Trombose Dienst Eindhoven - informatie over antistolling.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (017)

Formularium - Antistolling bij atriumfibrilleren (050)

Formularium - Switch tussen VKA ←→ DOAC (505)

Formularium - Instellen VKA (504)


*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w