Clopidogrel

1 dd 75mg (geen maagbeschermer nodig)

Acetylsalicylzuur

1 dd 80mg (Voor direct effect: oplaaddosis 160mg). Denk aan maagbeschermer: indien ouder dan 80 jaar of bij risicofactoren en ouder dan 70 jaar.


Antistolling bij hartfalen, myocardinfarct en coronaire hartziekten

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Plan van aanpak antistolling bij hartfalen, myocardinfarct en coronaire hartziekten

1e keus: acetylsalicylzuur

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

2e keus: clopidogrel

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad

NHG standaard - Beroerte

NHG standaard - Atriumfibrilleren

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen.

Ephor / Expertisecentrum PHarmacotherapie bij OudeRen - Ephor is er voor te zorgen dat de oude patiënt beter farmacotherapeutisch wordt behandeld. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Trombose Dienst Eindhoven - informatie over antistolling.

Naslagwerk en bronvermelding:

Hetcat.nl Centrum Antistolling & Trombosezorg - informatie over antistolling.

Trombosebeen.nl - patiënten informatie.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management zonder hart- en vaatziekten (016)

Formularium - Cardiovasculair Risico Management met hart- en vaatziekten (017)

Formularium - Antistolling bij atriumfibrilleren (050)

Formularium - Switch tussen VKA ←→ DOAC (505)

Formularium - Instellen VKA (504)

Pantoprazol

Start 20 - 40mg, na 6 weken 20mg onderhoudsdosering. 20mg bij profylaxe ulcus en erosies tgv NSAID gebruik.


Esomeprazol

Start 20 - 40mg, na 6 weken 20mg onderhoudsdosering. 20mg bij profylaxe ulcus en erosies tgv NSAID gebruik. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.Bij NIET malen van medicatie

Bij WEL malen van medicatie

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Protonpompremmers

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

Lansoprazol

Start 15-30mg, 1x daags. 15mg bij profylaxe ulcus en erosies tgv NSAID gebruik.

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

Stappenplan keuze maagbeschermer

Kies pantoprazol

Kies esomeprazol = duurder middel

Bij gebruik van clopidogrel, kies lansoprazol

Bij gebruik van hogere doseringen dan 20mg/ dag moet men bij het staken van de medicatie dit afbouwen met 20mg/dag, bij hoog risico op rebound, eventueel 20mg om de dag afbouwen.

Bij voorkeur niet gelijktijdig innemen, heeft mogelijk een verminderde werking van clopidogrel.

pagina 051

index | antistolling | atriumfibrilleren | hartfalen, myocardinf. & coronaire hz | CVA (circulatorius) | antistolling rond ingrepen | DVT & longembolie | antidotum cumarinederivaten | START - STOPP criteriaEXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND