Acetylsalicylzuur

Bij een TIA, minor stroke of CVA één malig 2x 80mg (=160mg) in de acute fase.

Cerebro vasculair accident (CVA)


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Trombocytenaggregatieremmer in acute fase (antistolling)


Deze medicatie zit in de werkvoorraad

NHG standaard - Beroerte

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management zonder hart- en vaatziekten (016)

Formularium - Cardiovasculair Risico Management met hart- en vaatziekten (017)


Naslagwerk en bronvermelding:

EMV-score (Glasgow-comaschaal)      score 3-15 (een score van 8 of lager = coma*)

E-score

M-score

V-score

 openen ogen

 motorische reactie

 verbale respons

(1) niet reageren

(1) geen reactie op pijnprikkels

(1) geen reactie

(2) op pijnprikkels reageren

(2) strekken

(2) geluiden maken

(3) op aanspreken reageren

(3) abnormaal buigen

(3) woorden zeggen

(4) spontaan reageren

(4) terugtrekken

(4) zinnen zeggen, verward


(5) lokaliseren

(5) adequate antwoorden


(6) opdrachten uitvoeren


*Reflexen bij comateuze patiënten: oculocephale-, pupil- op licht, dreig- en hoestreflex

BegrippenDifferentiaal diagnose CVA/minor stroke

Clopidogrel

1 dd 75mg (geen maagbeschermer noodzakelijk).

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Trombocytenaggregatieremmer t.b.v. een CVA (antistolling)Deze medicatie zit in de werkvoorraad

pagina 018

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndr. | stabiele angina pectoris | hypertensie | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen | CVRM zonder HVZ | CVRM met HVZ | CVA |

perifere vaatproblematiek | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht

EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND