Statine

Cardio Vasculair Risico Management (= CVRM) voor patiënten zonder hart- en vaatziekten


70-80 jaar

Voor en nadelen van medicamenteuze behandeling afwegen bij korte levensverwachting, uitgebreide comorbiditeit of polyfarmacie

>80 jaar

Behandeling voor patiënten ouder dan 70 jaar zonder HVZ

Indien systolische bloeddruk > 150-160 :

Indien LDL > 2,5 :

Start antihypertensiva, zie hypertensie (012)

Start statine (zie onder)

Indien systolische bloeddruk > 140 :

Indien LDL > 2,5 :

Start antihypertensiva, zie hypertensie (012)

Start statine (zie onder)

10 jaars risico <10%, eventueel met risico verhogende factoren

10 jaars risico 10-20%, zonder risico verhogende factoren

10 jaars risico 10-20%, met 1 sterke of 2 milde risico verhogende factor(en)

10 jaars risico >20%


Indien systolische bloeddruk > 180 :

Indien ratio totaal cholesterol / HDL > 8 :

Start antihypertensiva, zie hypertensie (012)

Start statine (zie onder)

Indien systolische bloeddruk > 140 :

Indien LDL > 2,5 :

Start antihypertensiva, zie hypertensie (012)

Start statine (zie onder)

Maak eerst onderscheid tussen patiënten jonger dan 70 jaar en patiënten ouder dan 70 jaar

jonger dan 70 jaar

ouder dan 70 jaar

Voor en nadelen van medicamenteuze behandeling afwegen bij korte levensverwachting, uitgebreide comorbiditeit of polyfarmacie

Bepaal het risico

Klik op de tabel

(= pop-up venster)

Bepaal eerst het 10-jaarsrisico op op ziekte of sterfte door HVZ (hart- en vaatziekten) voor patiënten tot 70 jaar zonder HVZ aan de hand van de risicotabel. Bepaal risico (groen, geel of rood).

Het 10-jaarrisico op ziekte / sterfte bij patiënten met DM of RA kan worden geschat door bij de actuele leeftijd van de patiënt 15 jaar op te tellen.Risicotabel: 10-jaarrisico op ziekte of sterfte door HVZ voor patiënten zonder HVZ tot 70 jaar

Stappenplan CVRM pat. zonder HVZ

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management zonder hart- en vaatziekten (016)

Formularium - Cardiovasculair Risico Management met hart- en vaatziekten (017)

Formularium - Richtlijn equivalent dosering statines (515)


Naslagwerk en bronvermelding:

Start met simvastatine 40mg/dag (of lager bij geringe LDL verhoging)

Switch naar atorvastatine 2- of 40mg/dag of rosuvastatine  10 of 20mg per dag

Stap 1

Verhoog atorvastatine tot max. 80mg/dag of rosuvastatine  tot max. 40mg per dag

Overweeg verwijzing naar specialist indien LDL< 2,5 niet wordt bereikt

Stap 2

Stap 3

Stap 4

10mg, 20mg, 40mg, 60mg of 80mg 1 dd ‘s avonds geven. 3 maandelijkse lab tot streefwaarde bereikt, daarna jaarlijks controle. Zie lab onderzoek (612).


10mg, 20mg, 40mg of 80mg 1 dd. 3 maandelijkse lab tot streefwaarde bereikt, daarna jaarlijks controle. Zie lab onderzoek (612).

5mg, 10mg, 20mg of 40mg 1 dd. 3 maandelijkse lab tot streefwaarde bereikt, daarna jaarlijks controle. Zie lab onderzoek (612).


Omdat de activiteit HMG-CoA-reductase rond middernacht het hoogst is, wordt geadviseerd cholesterolsyntheseremmers met een halfwaardetijd van 4 uur of korter (simvastatine) 's avonds in te nemen. Atorvastatine en rosuvastatine kunnen op elk moment van de dag worden ingenomen. Zie ook richtlijnen - equivalentdosering statines (515).

Simvastatine

Atorvastatine

Rosuvastatine

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

StatineBij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht 016a

Stappenplan keuze maken voor statine

pagina 016

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndr. | stabiele angina pectoris | hypertensie | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen | CVRM zonder HVZ | CVRM met HVZ | CVA |

perifere vaatproblematiek | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht

EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND