Vermijdbare interacties bij voorschrijven:


Stap 1

Stap 2

Voeg aldosteronantagonist toe indien ondanks adequate instelling op ACE-remmer, diureticum en bètablokker ernstige klachten (NYHA-klasse III-IV) persisteren (geef angiotensine-II-antagonist als alternatief voor aldosteronantagonist).

Toevoeging van digoxine bij patiënten met atriumfibrilleren en  ventrikelfrequentie in rust > 80/min. of bij inspanning > 110-120/min.

Stap 3A

Toevoeging van digoxine bij patiënten met sinusritme die klachten houden.

Stap 3B

NYHA-Klasse I

NYHA-Klasse II

NYHA-Klasse III

NYHA-Klasse IV

Geen symptomen of beperking bij normale lichamelijke inspanning. Dus geen vermoeidheid, kortademigheid of pijn op de borst bij inspanning.


Milde symptomen en enige beperking bij normale lichamelijke inspanning. Geringe kortademigheid, vermoeidheid of pijn op de borst bij inspanning.


Belangrijke beperking in de dagelijkse activiteit door symptomen die zich al voordoen bij beperkte inspanning, zoals vermoeidheid en kortademigheid bij lopen van 20-100 meter. Alleen rust geeft comfort en in rust geen klachten.

Ernstige beperking in activiteit door symptomen die al in rust ontstaan. Bij zeer geringe inspanning nemen de klachten in ernst toe.Bepaal NYHA-klasse indeling hartfalen


Geen behandeling

DIAGNOSTIEK

Een normaal ECG in combinatie met een normaal (NT-pro)BNP maakt de diagnose hartfalen zeer onwaarschijnlijk. De voor (NT-pro)BNP verschillen:

* Bij acuut hartfalen (NT-proBNP >400 pg/ml; BNP >100 pg/ml).

* Bij geleidelijk ontstaan hartfalen (NT-proBNP >125 pg/ml; BNP >35 pg/ml).

Chronisch hartfalen

Stappenplan chronisch hartfalen


Furosemide

Bumetanide

Losartan

20-240mg dd. Zie lab onderzoek (613).


0,5-1mg ‘s ochtends, bij onvoldoende effect deze dosis iedere 6-8 uur herhalen. Bij nefrotisch syndroom dosis 2-5mg, zn. iedere 6-8 uur herhalen.

Zie lab onderzoek (613).
1 dd 25-100mg Alleen als alternatief bij kriebelhoest door ACE-Remmer. Zie lab onderzoek (610).Hydrochloorthiazide

Clcr 30-50ml/min: aanvangsdosering 1dd 12,5mg, zo nodig verhogen op geleide van effect.

Bij een clcr <30ml/min is dit middel gecontraindiceerd. Zie lab onderzoek (613).Metoprolol succinaat

Bij NYHA-klasse II; 25mg 1dd gedurende 2 weken. Bij NYHA-klasse III-IV 1e week 12,5mg 1dd. en 2e week 25mg 1 dd. Daarna elke 2 weken dosis verdubbelen tot max 200mg 1dd. Indien metoprolol uit de buffer, overbrug met 2dd metoprololtartraat.


Spironolacton

Clcr 10-50ml/min: kaliumspiegel + nierfunctie regelmatig controleren in week 1 en 2, daarna na 3 en 6 maanden en vervolgens ieder jaar. Clcr 10-30ml/min: start met 50% van normale dosering. Zie lab onderzoek (614).

1 dd 12,5-50 mg


1 dd 12,5-50 mg.Lisinopril


1 dd 5-20mg. Clcr 30-50ml/min: aanvangsdosering max 5mg per dag, op geleide van effect tot max. 40mg/dag. Clcr 10-30ml/min: aanvangsdosering max 2,5mg per dag, op geleide van effect tot max. 40mg/dag. Zie lab onderzoek (608).Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

ACE-remmerGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

ARB (Angiotensine Receptor Blokker / Angiotensine-II-antagonist)Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

DiureticumGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

DiureticumGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Bèta-blokkerFTO S. Schoon 12-2019


NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG standaard - Hartfalen

VERENSO richtlijn - Hartfalen

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management zonder hart- en vaatziekten (016)

Formularium - Cardiovasculair Risico Management met hart- en vaatziekten (017)

Naslagwerk en bronvermelding:

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Deze medicatie zit in de werkvoorraad

pagina 015

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndr. | stabiele angina pectoris | hypertensie | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen | CVRM zonder HVZ | CVRM met HVZ | CVA |

perifere vaatproblematiek | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht
Digoxine

Onderhoud: 1dd 0,0625-0,25mg. Zie lab onderzoek (616).

Bij verhoogd risico op toxiciteit (creat.>100 of MDRD <50, gewicht < 55kg, ouder dan 70 jaar):

1e dag 3dd 0,125mg, daarna 1dd 0,0625mg-0,125mg. Dit geld dus voor het merendeel van de populatie verpleeghuispatiënten!

Verhoogd risico op toxiciteit en hoogbejaard (>80 jaar): 1e dag 3dd 0,125mg, daarna 1dd 0,0625mg.

Indien geen verhoogd risico op toxiciteit, oplaaddosis: 1e dag 3dd 0,25mg, 2e dag 1dd 0,25mg.

Hoog de dosering digoxine geleidelijk op, op geleide van de ventrikelfrequentie.

Pas de digoxinedosis aan i.c.m. diltiazem 75% van digoxine dosering; i.c.m. verapamil 50% van digoxine dosering.

Digoxine alleen starten in overleg met een specialist ouderengeneeskunde.

 

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

DigoxineBij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND