Acuut hartfalen

LISDIURETICUM: furosemide of bumetanide

OPIAAT: morfine en morfine-analogen

VAATVERWIJDER: nitraten

Plan van aanpak bij acuut hartfalen

20-40mg oraal. Bij ernstige vocht retentie ophogen tot 100mg. Zie lab onderzoek (613).


2,5-5mg i.m. of s.c.

I.m. 1-4mg. Zie lab onderzoek (613).

Sublinguaal: 5 mg onder de tong laten smelten, zo nodig na enkele minuten herhalen. Niet meer dan 3 tab. achter elkaar gebruiken.

Niet bij tensie < 90mm Hg

Furosemide

Morfine

Bumetanide

Isosorbidedinitraat

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

LisdiureticumGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

VaatverwijderGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

OpiaatFTO S. Schoon 12-2019


NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG standaard - Hartfalen

VERENSO richtlijn - Hartfalen

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management zonder hart- en vaatziekten (016)

Formularium - Cardiovasculair Risico Management met hart- en vaatziekten (017)


Naslagwerk en bronvermelding:

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Deze medicatie zit in de werkvoorraad Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad

pagina 014

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndr. | stabiele angina pectoris | hypertensie | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen | CVRM zonder HVZ | CVRM met HVZ | CVA |

perifere vaatproblematiek | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht

EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND