Digoxine

Onderhoud: 1dd 0,0625-0,25mg. Zie lab onderzoek (616).

Bij verhoogd risico op toxiciteit (creat.>100 of MDRD <50, gewicht < 55kg, ouder dan 70 jaar):

1e dag 3dd 0,125mg, daarna 1dd 0,0625mg-0,125mg. Dit geld dus voor het merendeel van de populatie verpleeghuispatiënten!

Verhoogd risico op toxiciteit en hoogbejaard (>80 jaar): 1e dag 3dd 0,125mg, daarna 1dd 0,0625mg.

Indien geen verhoogd risico op toxiciteit, oplaaddosis: 1e dag 3dd 0,25mg, 2e dag 1dd 0,25mg.

Hoog de dosering digoxine geleidelijk op, op geleide van de ventrikelfrequentie.

Pas de digoxinedosis aan i.c.m. diltiazem 75% van digoxine dosering; i.c.m. verapamil 50% van digoxine dosering.

Digoxine alleen starten in overleg met een specialist ouderengeneeskunde.

 

Atriumfibrilleren


Stappenplan

atriumfibrilleren

Atriumfibrilleren zonder hartfalen

Atriumfibrilleren met mogelijk hartfalen

Stap 1

1e keus Bèta-blokker of 2e keus Ca-antagonist.

      +

Start antistolling (zie antistolling bij atriumfibrilleren).

Stap 2

Indien klachten met Bèta-blokker of CA-antagonist blijven of klachten bij inspanning of pols >110 dan digoxine toevoegen.

Start met digoxine.

      +

Start antistolling (zie antistolling bij atriumfibrilleren).

Verapamil


120 - 360mg / dag. Start ook antistolling! Zie antistolling bij atriumfibrilleren (050).

Heeft patiënt tevens angina pectoris, dan heeft diltiazem de voorkeur boven verapamil.


Diltiazem

120 - 360mg / dag. Start ook antistolling! Zie antistolling bij atriumfibrilleren (050).

Heeft patiënt tevens angina pectoris, dan heeft diltiazem de voorkeur boven verapamil.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Ca-antagonist



Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Digoxine



NHG standaard - Atriumfibrilleren

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management zonder hart- en vaatziekten (016)

Formularium - Cardiovasculair Risico Management met hart- en vaatziekten (017)

Formularium - Antistolling bij atriumfibrilleren (050)

Naslagwerk en bronvermelding:

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

pagina 013

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndr. | stabiele angina pectoris | hypertensie | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen | CVRM zonder HVZ | CVRM met HVZ | CVA |

perifere vaatproblematiek | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht




Metoprolol succinaat

1 dd 25-200mg Metoprolol succinaat. Indien metoprolol tartaat uit de buffer, overbrug dan met 2dd metoprololtartraat.

Metoprolol succinaat = langwerkend (retard vorm, 1x daags doseren); Metoprolol tartaat = kortwerkend (2x daags doseren).

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Bètablokkers



Deze medicatie zit in de werkvoorraad


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIEN



CIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND