<50 jaar

1/ ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)

2/ toevoegen bèta-blokker

3/ toevoegen diureticum of calcium-antagonist

Stappenplan ongecompliceerde essentiële hypertensie

50-70 jaar

1/ thiazide-diureticum of calcium-antagonist

2/ toevoegen ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)

3/ thiazidediureticum + calcium-antagonist +

ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)

>70 jaar

thiazide-diureticum, calcium-antagonist en/of

ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)

Chronisch stabiel hartfalen

criteria

Chronische nierschade (met microalbuminerie) niet te onderzoeken in verpleeghuis

Stappenplan essentiële hypertensie met specifieke kenmerken of condities

medicatie

1/ ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)

2/ toevoegen diureticum

3/ toevoegen bèta-blokker


ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)


1/ thiazide-diureticum

2/ toevoegen ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)

3/ toevoegen calcium-antagonist

Atriumfibrilleren

Diabeter Melitus zonder microalbuminerie niet te onderzoeken in verpleeghuis


bèta-blokker


Astma / COPD

thiazide-diureticum


1/ calcium-antagonist of thiazide-diureticum

2/ calcium-antagonist én thiazide-diureticum

Negroïde afkomst

Hypertensie

criteria

medicatie

Stappenplan  hypertensie

Metoprolol succinaat

Losartan

1 dd 25-200mg Metoprolol succinaat. Indien metoprolol tartaat uit de buffer, overbrug dan met 2dd metoprololtartraat.

Metoprolol succinaat = langwerkend (retard vorm, 1x daags doseren); Metoprolol tartaat = kortwerkend (2x daags doseren).

1 dd 25-100mg Alleen als alternatief bij kriebelhoest door ACE-Remmer. Zie lab onderzoek (610).

Amlodipine

1dd 5-10mg (risico op oedeem vorming)

Hydrochloorthiazide

Lisinopril


1 dd 12,5-50 mg. Clcr 30-50ml/min: aanvangsdosering 1dd 12,5mg, zo nodig verhogen op geleide van effect. Bij een clcr <30ml/min is dit middel gecontraindiceerd. Zie lab onderzoek (613).1 dd 5-20mg. Clcr 30-50ml/min: aanvangsdosering max 5mg per dag, op geleide van effect tot max. 40mg/dag. Clcr 10-30ml/min: aanvangsdosering max 2,5mg per dag, op geleide van effect tot max. 40mg/dag. Zie lab onderzoek (608).


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Thiazide-diureticumGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

ACE-remmerGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

ARB (Angiotensine Receptor Blokker / Angiotensine-II-antagonist)Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Bèta-blokkerGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Calcium-antagonistNHG standaard - Acuut coronair syndroom

NHG standaard - Perifeer arterieel vaatlijden

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management zonder hart- en vaatziekten (016)

Formularium - Cardiovasculair Risico Management met hart- en vaatziekten (017)

Formularium - Richtlijn equivalent dosering statines (515)

Formularium - Overzicht van alle beschikbare antihypertensiva (040)


Naslagwerk en bronvermelding:

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

pagina 012

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndr. | stabiele angina pectoris | hypertensie | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen | CVRM zonder HVZ | CVRM met HVZ | CVA |

perifere vaatproblematiek | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht

EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND