Aanvalsbehandeling.

Zo nodig een onderhoudsbehandeling bij >2 aanvallen per week.

Preventieve trombocytenaggregatie-remmers + statine.

+

indien zo nodig

1:

2:

3:

Isosorbidedinitraat

Sublinguaal: 5 mg onder de tong laten smelten, zo nodig na enkele minuten herhalen. Niet meer dan 3 tab. achter elkaar gebruiken.

Niet bij tensie < 90mm Hg

Acetylsalicylzuur

1 dd 80mg (Voor direct effect: oplaaddosis 160mg). Denk aan maagbeschermer: indien ouder dan 80 jaar of bij risicofactoren en ouder dan 70 jaar.


Stabiele angina pectoris


monotherapie:

combinatietherapie:

Clopidogrel

1 dd 75mg, o.a.bij intolerantie acetylsalycylzuur.

 Stappenplan AP met 3 peilers van behandeling:

Kortwerkende nitraten.

 Acetylsalicylzuur of clopidogrel + statine

3e keus: calciumantagonisten.

1e keus: bètablokkers.

2e keus: langwerkende nitraten.

4e keus: Bij klachten  ondanks optimale dosering van één medicament.

Combineer bèta-blokker en langwerkende nitraten.

Metoprolol succinaat

1 dd 25-200mg Metoprolol succinaat. Indien metoprolol tartaat uit de buffer, overbrug dan met 2dd metoprololtartraat.

Metoprolol succinaat = langwerkend (retard vorm, 1x daags doseren); Metoprolol tartaat = kortwerkend (2x daags doseren).

Isosorbidemononitraat retard

Begin dosering 1 dd 25mg, onderhoudsdosis 1x daags 50mg. Zo nodig ophogen naar 1 dd 100mg.

Diltiazem retard

1 dd 200-300 mg

Ter preventie van coronaire trombose is remming van de bloedplaatjesaggregatie bij iedere patiënt met stabiele AP geïndiceerd. Acetylsalicylzuurderivaten in lage dosering vormen de basis van de behandeling. Bij overgevoeligheid voor salicylaten kan worden uitgeweken naar clopidogrel.


Iedereen met AP wordt behandeld met een statine, ongeacht de cholesterolwaarde


Bron: Farmacotherapeutisch Kompas


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Kortwerkende nitratenGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

TrombocytenaggregatieremmersGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

BètablokkersGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Langwerkende nitratenGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

CalciumantagonistenDeze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad

NHG standaard - Acuut coronair syndroom

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG standaard - Stabiele angina pectoris

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management zonder hart- en vaatziekten (016)

Formularium - Cardiovasculair Risico Management met hart- en vaatziekten (017)

Formularium - Richtlijn equivalent dosering statines (515)


Naslagwerk en bronvermelding:

Start met simvastatine 40mg/dag (of lager bij geringe LDL verhoging)

Switch naar atorvastatine 2- of 40mg/dag of rosuvastatine  10 of 20mg per dag

Stap 1

Verhoog atorvastatine tot max. 80mg/dag of rosuvastatine  tot max. 40mg per dag

Overweeg verwijzing naar specialist indien LDL< 2,5 niet wordt bereikt

Stap 2

Stap 3

Stap 4

10mg, 20mg, 40mg, 60mg of 80mg 1 dd ‘s avonds geven. 3 maandelijkse lab tot streefwaarde bereikt, daarna jaarlijks controle. Zie lab onderzoek (612).


10mg, 20mg, 40mg of 80mg 1 dd. 3 maandelijkse lab tot streefwaarde bereikt, daarna jaarlijks controle. Zie lab onderzoek (612).

5mg, 10mg, 20mg of 40mg 1 dd. 3 maandelijkse lab tot streefwaarde bereikt, daarna jaarlijks controle. Zie lab onderzoek (612).


Omdat de activiteit HMG-CoA-reductase rond middernacht het hoogst is, wordt geadviseerd cholesterolsyntheseremmers met een halfwaardetijd van 4 uur of korter (simvastatine) 's avonds in te nemen. Atorvastatine en rosuvastatine kunnen op elk moment van de dag worden ingenomen. Zie ook richtlijnen - equivalentdosering statines (515).

Simvastatine

Atorvastatine

Rosuvastatine

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

StatineBij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

Stappenplan keuze statine

Pantoprazol

Start 20 - 40mg, na 6 weken 20mg onderhoudsdosering. 20mg bij profylaxe ulcus en erosies tgv NSAID gebruik.


Esomeprazol

Start 20 - 40mg, na 6 weken 20mg onderhoudsdosering. 20mg bij profylaxe ulcus en erosies tgv NSAID gebruik. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.Bij NIET malen van medicatie

Bij WEL malen van medicatie

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Protonpompremmers

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

Lansoprazol

Start 15-30mg, 1x daags. 15mg bij profylaxe ulcus en erosies tgv NSAID gebruik.

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

Stappenplan keuze maagbeschermer

Kies pantoprazol (Pantozol™)

Kies esomeprazol (Nexium™) = duurder middel

Bij gebruik van clopidogrel kies lansoprazol (Prezal™)

Bij gebruik van hogere doseringen dan 20mg/ dag moet men bij het staken van de medicatie dit afbouwen met 20mg/dag, bij hoog risico op rebound, eventueel 20mg om de dag afbouwen.

Bij voorkeur niet gelijktijdig innemen, heeft mogelijk een verminderde werking van clopidogrel.

pagina 011

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndr. | stabiele angina pectoris | hypertensie | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen | CVRM zonder HVZ | CVRM met HVZ | CVA |

perifere vaatproblematiek | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht

EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND