Gebruik van het formularium

Alle middelen en pagina’s waar een link naar verwijst, hebben een blauwe kleur en worden rood als je er met de muisaanwijzer over heen gaat. Verwijzingen aan externe pagina’s openen altijd in een nieuw venster. Enkele links die naar tabellen verwijzen openen in een nieuw “popup”venster.

Deze web site (versienummer zie op index-tabblad achter de gele pijl) is bereikbaar via het intranet van Archipel (op het bureaublad) en via: www.verpleeghuisformularium.nl

Deze website is bedoeld voor intern gebruik binnen de Stichting Archipel.

Iedere webpagina heeft een paginanummer. Dit staat rechtsboven vermeld. Meld dit ook bij uw opmerkingen of een voorgestelde wijziging.Website formularium

Op de index pagina staan icoontjes van het Farmacotherapeutisch kompas, Verenso, NHG, Ysis en Medimo. Dit zijn directe links naar deze websites. Zie gele pijl hiernaast.

Middelen die onderdeel uitmaken van het formularium hebben een donker blauwe balk boven de middelen staan. Zie gele pijl (1).

1

Middelen die onderdeel uitmaken van het formularium maar geen direct onderdeel uitmaken van de medicatie beschreven op de pagina hebben een roze balk boven de blauwe balk staan. Zie gele pijl (2).


Middelen die geen onderdeel uitmaken van het formularium maar toch worden vernoemd hebben een donker grijze balk boven de middelen staan. Zie gele pijl (3).

2

3

index formularium (behandeling en achtergrondinformatie) | zoek opdrachten | formularium gebruik


pagina 003


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w